Budapesti Szkeptikus Konferencia
a Műegyetem Fizikai Intézetének rendezvénye
2009. február 28.

BME Fizikai Intézet F29-es tanterem


Konferenciánk védnöke:
Pálinkás József az Magyar Tudományos Akadémia elnöke
A szkeptikusság nem kereső foglalkozás. Nem állíthatjuk, hogy nem jár haszonnal, ha az ember nem vásárol vízautót, mágneses takarót, nem vesz részt piramisjátékokban, de a kiadás elmaradásán túl  bevétellel nem jár.

Szkeptikusnak lenni nem világnézet, de még csak annak a tagadása sem. Végképp nem politikai mozgalom, amelynek elvakult párttagokra van szüksége, nem latolgatókra, netán kételkedőkre.

Demokráciában a szkeptikusság megtűrt álláspont. De csak tűrt, mert bizonytalanságot kelt. Gyakran azonosítják a gyanakvással, mert a gyanakvó sunyi, negatív figura, alkalmas a hozzá hasonlók lejáratására is. Pedig a szkeptikus nem feltétlenül visz magával esernyőt, azonban elereszti a füle mellett a hosszú távú prognózisokat.

A szkeptikusnak nincs ellenére, ha valami nem egyértelmű. Nem ragaszkodik hozzá, hogy a dolgok feketék vagy fehérek legyenek, azonban törekszik annak megállapítására, hogy milyen valószínűséggel fehérek vagy feketék. Nem akar választani a „mobiltelefonok ártalmasak az egészségre” és a „mobiltelefonok semmilyen hatást nem gyakorolnak az élő szervezetre” állítások között, inkább arra kíváncsi, milyen vizsgálatok történtek a mobiltelefonok egészségkárosító hatására nézve.

A szkeptikus is társas lény, és örül, ha gondjait, észrevételeit minél több emberrel oszthatja meg. Ezért szervez alkalmanként konferenciákat, amelyek résztvevőiben az átlagosnál nagyobb a szkeptikus alapállás elfogadása. Ennek persze megvan az a veszélye, hogy kialakul bizonyos belterjesség, az összekacsintás lehetősége, ami a kívülállókra elidegenítő hatású.

Különösen erős a klubhatás, ha a helyszín nem semleges, hanem a Műegyetem fizikai nagyelőadója. Ez tette lehetővé az eddigi konferenciákon egyes témák feldolgozásának jó hatásfokát, de automatikusan korlátozta a más szakmájú hallgatóságot. Ez utóbbi elkerülésére idén gondunk lesz rá, hogy minden előadás lényegét középiskolai érettségi színvonaláról meg lehessen érteni – ha kell, „jeltolmácsot” alkalmazunk.

A szkeptikus álláspont hatásos terjesztésének módja a média bevonása, segítségének igénybevétele. Ezt szolgálta az eddigiekben az internetes helyszíni közvetítés, majd a neten, illetve DVD-n való hozzáférés a konferenciák anyagához. Ugyanakkor a konferenciákon számos bírálat hangzott el a média áltudományt erősítő szerepvállalása miatt. (áltudomány = antiszkeptikus marketing tevékenység, amely csalárd módon a tudományra hivatkozva használja ki az emberi hiszékenységet) Idén is nagyon fogunk ügyelni arra, hogy csak az arra érdemes médiával foglalkozzunk.

Konferenciánk ingyenes, és nyilvános, (kép és hangfelvétel megengedett).
Tantermünkben 365 ülőhely van, helyfoglalást nem vállalunk.